Stichting Repair Cafés de BEL

Stichting Repair Café's de BEL

"Repair Café goed voor het milieu"

Volgens Helga van Leur is Kennis = Kracht van toepassing voor het Repair Café. "De kracht van mensen is kennis. Door kennis toe te passen krijgen spullen een duurzaam bestaan. Zo houden we de kracht van de aarde met de kennis van de mensen in stand!" Helga van Leur Nederlandse meteorologe en televisiepresentatrice op het gebied van weer.