Stichting Repair Cafés de BEL

Close Icon
   
Contact Info     Call 24 Hours: 1.888.222.5847

Stichting Repair Café's de BEL

"Waardeer het, repareer het". Onder dit motto is SIRE (Stichting Ideële Reclame) maandag 9 september gestart met een grote campagne over repareren. Stichting Repair Café is hierbij nauw betrokken:op de televisie, op de radio, op internet, in de bioscoop, in de krant…