Stichting Repair Cafés de BEL

Repair Café Blaricum niet langer in de Torenhof

Ook het Repair Café ondervind de hinder van de bezuinigingen in de zorgsector

 

In 2014 is Repair Café Blaricum gestart op de locatie de Malbak. Eind 2014 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de door Vivium geboden mogelijkheid om ook in Zorgcentrum de Torenhof bij afwisseling de reparatie sessie te mogen organiseren.

De samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van de Torenhof was uitstekend en de sessies waren altijd gezellig in de Lawei zaal. De planning was elke 2e zaterdag van de oneven maanden in de Torenhof.
Begin 2016 begrepen we dat Vivium, o.a. als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, de ruimte had verhuurd aan derden. Na overleg was het ons wel toegestaan om toch het gebruik te continueren. Bij gebruik bleek dit echter pragmatisch niet langer haalbaar door o.a. de andere indeling van de ruimte. Het alternatief om verder te gaan in de vide (de hal naast het restaurant) was zeer moeizaam en niet echt veilig.

Daarom is door de Stichting Repair Cafés de BEL besloten om verder geen gebruik meer te maken van de Torenhof en alternatieven te onderzoeken. Het was ontzettend jammer en bedanken dan ook Vivium en de Torenhof van harte voor de geboden gastvrijheid.

We zijn nu volop in overleg om te bezien of de Blaercom kan worden gebruikt. De Blaercom echter vraagt een bijdrage voor gebruik van de ruimte, de consumpties en bediening, iets wat voor de 100% vrijwilligersorganisatie van het Repair Café niet haalbaar is. Tezamen met het bestuur van de Blaercom is overleg geweest met de betrokken wethouder Ben Lüken. Deze heeft zijn steun toegezegd, echter afhankelijk van de kosten en de goedkeuring van een aanvraag tot ondersteuning. Deze beslissing is nog niet definitief en we wachten op een formele toestemming.

Tot die tijd is ons Repair Café elke 2e zaterdag van de maand te vinden in de Malbak ondersteunt door Versa Welzijn Blaricum.

We wachten af.

Het bestuur Repair Cafés de BEL.