Stichting Repair Cafés de BEL

Repair Café Blaricum voortaan op WOENSDAG in de Malbak!!

Daar er behoorlijk verschil is in bezoekersaantallen van Repair Café Blaricum tussen de Blaercom en de Malbak, is besloten om voortaan de reparaties op een woensdagochtend te gaan uitvoeren in de Malbak.

M.a.w.: elke 2e woensdag van de even maanden (feb-apr-jun-aug-okt-dec) is er een Repair Café in de Malbak vanaf 09:30 tot 12:00.

Let op, ook de openingstijden zijn aangepast i.v.m. andere activiteiten in de Malbak.

Vooralsnog blijven de sessies in de Blaercom gewoon op elke 2e zaterdag van de oneven maanden

Wij hopen van harte dat nu het aantal te repareren producten zal toenemen op deze woensdag. Vergeet niet: elke reparatie is zeer goed voor het milieu en scheelt weer weggegooide energie. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Weggooien? Mooi Niet!

Zie ook:
www.Repaircafe.nl