Huisregels

Huisregels

De activiteiten van de Repair Café's worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

 • Reparaties worden, wanneer mogelijk, uitgevoerd door de bezoeker zelf. Zo nodig met de hulp van de aanwezige vrijwilligers.
 • Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, tiewraps en kleine lapjes is gratis, evenals het advies van vrijwilligers.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 • Voor gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, of -uitgevoerde reparaties, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor bepaalde voorwerpen niet voor reparatie te willen accepteren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, worden bij drukte maximaal twee kapotte voorwerpen per bezoeker bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker dan weer achter in de rij aan.
 • Tot een uur voor het einde van een Repair Café kunnen nieuwe spullen binnengebracht worden voor reparatie. Na die tijd kan niet gegarandeerd worden dat het item in behandeling kan worden genomen.