Stichting Repair Cafés de BEL

Repair Café Laren 1 jaar succesvol!

Oktober 2014

Het is al weer een jaar geleden dat het Repair Café Laren op 12 oktober in het Atelier van het Brinkhuis door wethouder de Jong werd geopend.
Er is in die tijd veel gebeurd. Zo zijn we ‘on route’ gegaan van het Atelier naar Johanneshove, naar het Muziekcentrum, naar de Biezem en weer naar Johanneshove. Dit alles, omdat de ruimte in het Atelier te krap bleek. Uiteindelijk zijn we bij Johanneshove gebleven in een zeer goede harmonie met de medewerkers van het gezellige zorgcentrum.

Alle activiteiten sinds 2013 zijn in een uitstekende samenwerking met Versa Welzijn Laren heel goed verlopen. Na 10 sessies met een zeker gemiddelde van 25 bezoekers en evenzovele problemen werden vele producten van  thuis onderzocht en de helft daarvan weer gerepareerd. De rest kon voor een groot deel zodanig worden aangepast, dat het weer redelijk bruikbaar werd, of dat er een nieuw onderdeel moest worden aangeschaft voordat het kon worden gerepareerd. Natuurlijk moesten een aantal producten worden afgeschreven. Maar ook die zekerheid is wat waard. Ook moesten we leren dat niet alles als kapot kon worden beschouwd en verwezen we door naar de reguliere middenstand.

De vrijwilligers/reparateurs vermaken zich uitstekend en de gezelligheid neemt steeds meer toe.
In de tussentijd waren er een paar sponsors zo goed (Ouderenwerk, Rabobank en Parcival) om een deel van onze toekomst te continueren en ook om basis gereedschappen aan te schaffen. Mede om deze reden zijn we overgegaan naar de nieuwe Stichting Repair Cafés de BEL, nadat we verzekerd hadden dat de samenwerking met Versa Welzijn onveranderd goed zou blijven.

Al met al een geslaagd jaar dat zeker voortzetting verdient. Wij ontmoeten u graag op een van de 1e zaterdagen van de maand in Johanneshove.

Namens het bestuur,

Rob Maissan