Stichting Repair Cafés de BEL

Repair Café Laren 12 februari

Onder voorbehoud van overheidsmaatregelen opent het Repair Café Laren op 12 februari
2022
weer haar deuren. U kunt vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur uw huishoudelijke apparaten,
tuingereedschap e.d. inleveren in het gebouw van de speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg te Laren en uw spullen tussen 12.30 en 13.00 uur weer ophalen. De reparaties worden gratis uitgevoerd.
Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Hiervoor kunnen dan weer nieuwe
materialen en gereedschappen worden aangeschaft.
Met haar activiteiten wil het Repair Café voorkomen dat apparatuur te snel wordt weg-
gegooid waar reparatie vaak nog heel goed mogelijk is. Weggooien kan altijd nog.
Hiermede levert het Repair Café een bijdrage aan een schonere leefomgeving.