Stichting Repair Cafés de BEL

Reparaties 6 juli 2019

De ingebrachte kapotte spullen waarvan het grootste deel gerepareerd kon worden, alhoewel dat niet altijd even gemakkelijk ging.